Ustawa o systemie promocji w Polsce.

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 13.07.2018 14:00

zakończona

Opis wydarzenia
Celem spotkania jest przedstawienie opinii środowiska POT/ROT/LOT na temat regulacji prawnych, dotyczących zasad systemu promocji w Polsce oraz próba odpowiedzi na pojawiające się w wybranych obszarach merytorycznych pytania.

Osoby rejestrujące się na wydarzenie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Niniejszym wyrażam zgodę na umieszczenie w bazie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 14, której administratorem jest Minister Sportu i Turystyki, moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu) i ich przetwarzanie dla realizacji celów informacyjnych i szkoleniowych (w tym przesyłania  drogą elektroniczną materiałów i skryptów ze szkoleń) – stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), a od dnia 25 maja 2018 r. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).


Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 28.06.2018 11:00
Zakończenie: 28.06.2018 15:00

Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, Warszawa

Strona rejestracji:
https://ustawa-o-systemie-promocji-w-polsce.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Ministerstwo Sportu i Turystyki

ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

piotr.wencel@msit.gov.pl
222443171